Wpływ instalacji fotowoltaicznych na środowisko

Każda działalność człowieka ma wpływ na środowisko i przeważnie jest to wpływ negatywny. Także instalacje fotowoltaiczne nie są całkowicie obojętne dla przyrody. Warto więc znać ich wpływ na środowisko, ale też potrafić je porównać z alternatywnymi źródłami energii.

 

Wykorzystywane materiały

 

Panele fotowoltaiczne produkowane są przede wszystkim z pierwiastków półprzewodnikowych jak krzem czy selen, które neutralne dla środowiska i nie wchodzą w reakcje chemiczne z otoczeniem. Infrastrukturę przyłączeniową wykonuje się z tych samych materiałów co inne elementy sieci energetycznych. Potencjalnie najbardziej szkodliwe substancje wykorzystywane są w budowie akumulatorów używanych w instalacjach off-grid.

Wpływ: niewielki

 

Produkcja paneli fotowoltaicznych

 

Produkcja paneli fotowoltaicznych to przemysłowy proces chemiczny zużywające znaczne ilości wody i wykorzystujący substancje, które nie powinny przedostawać się do środowiska naturalnego. Panele produkowane w Unii Europejskiej muszą spełniać bardzo wysokie kryteria w zakresie ekologicznej produkcji, ale do części krajów produkcyjnych prawo europejskie nie sięga. Warto sprawdzać gdzie były produkowane panele, zamiast wybierać najtańsze.

Wpływ: niewielki (w Europie) do znacznego (w niektórych państwach azjatyckich)

 

Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej

 

Pod względem użytkowania, instalacje fotowoltaiczne są zdecydowanie bardzo czystym źródłem energii. Nie emitują gazów cieplarnianych, pyłów, ani substancji smolistych. Nie zużywają wody, nie zatruwają gleby, nie stanowią zagrożenia dla zwierząt. Przez około 25 od momentu instalacji, fotowoltaika pozwala uzyskiwać energię z pierwotnego źródła - słońca.

Wpływ: znikomy

 

Utylizacja

 

Panele fotowoltaiczne składają się z materiałów, które można bezpiecznie składować lub poddać recyklingowi. Problemem jest raczej polskie podejście, w którym zużyte elementy budowalne wywożone są na nielegalne wysypiska lub składowane w nieskończoność bez szansy na recykling. Na szczęście założone dziś panele zdemontować będzie trzeba dopiero po kilkudziesięciu latach. Do tego czasu sytuacja w kraju powinna się zmienić.

Wpływ: niewielki, ale mógłby być jeszcze mniejszy

 

Porównanie z innymi źródłami energii

 

Jedynym źródłem energii “czystszym” niż fotowoltaika jest energia atomowa. Fotowoltaika jest jednak w pełni bezpieczna i możliwa do wykorzystania w przydomowych instalacjach. W porównaniu ze spalaniem paliw kopalnych (węgiel, gaz, ropa) czy nawet drewna, instalacje fotowoltaiczne są o wiele bardziej przyjazne dla środowiska. Nie ingerują też w lokalną ekosferę tak silnie jak elektrownie wodne i wiatrowe.

Porównywalne z instalacjami fotowoltaicznymi są inne źródła odnawialne - pompa ciepła i kolektor słoneczny. Nie pozwalają one jednak wytworzyć energii elektrycznej, a jedynie podgrzać wodę lub pomieszczenie. Wykorzystują też substancje chłodzące (najczęściej glikol etylenowy) i wymagają częstszej konserwacji niż fotowoltaika.

 

Fotowoltaika jest najbardziej przyjaznym dla środowiska ze źródeł energii dostępnych konsumentom.

ITDOT