Ulga termomodernizacyjna 2021

Ulga termomodernizacyjna pozwala zapłacić mniejszy podatek dochodowy osobom, które zdecydują się na termomodernizację swojego domu mieszkalnego. Realnie obniża to koszty instalacji fotowoltaicznej o 5 do 15%.

 

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

 

Ulga termomodernizacyjna pozwala rozliczyć koszty faktycznie poniesione na poprawę energooszczędności domu mieszkalnego. Są one traktowane są jak koszty uzyskania przychodu w firmie. Można obniżyć o nie podstawę opodatkowania.

Przykładowo właściciel domu pracuje na umowie o pracę. W ciągu roku jego dochód, od którego musi zapłacić podatek, wyniósł 50 000 zł. W tym czasie wydał 20 000 zł na instalację fotowoltaiczną, ocieplenie budynku i nowy kocioł gazowy. To znaczy, że podatek płaci tylko od 30 000 zł. Ponieważ podatki były płacone w momencie otrzymania wynagrodzenia, od pozostałych 20 000 zł otrzyma zwrot podatku. Prawdopodobnie 17% x 20 000 = 3 400 zł.*

 

Ulga termomodernizacyjna przypomina pod wieloma względami bardziej znaną ulgę budowlaną.

 

 

*Obliczenia bardzo uproszczone, nie uwzględniają innych ulg, stawek podatku i źródeł dochodu.

 

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

 

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów mieszkalnych, którzy w ciągu roku podatkowego wydali pieniądze na:

  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • instalację pompy ciepła,
  • unowocześnienie pieca/instalacji grzewczej,
  • ocieplenie budynku,
  • montaż rekuperatora,
  • podłączenie do sieci CO.

 

Wydatki muszą zostać faktycznie poniesione i udokumentowane fakturami VAT. Nie ma możliwości obniżenia podatku ze względu na “pracę własną” czy materiały, których zakupu nie można udowodnić, lub które nie spełniają norm w zakresie energooszczędności.

 

Czy ulgę można łączyć z dotacjami?

 

Ulga termomodernizacyjna może być łączona z dotacjami na instalacje fotowoltaiczną tylko w zakresie kosztów faktycznie poniesionych przez beneficjenta.

Przykładowo beneficjent zamówił instalację fotowoltaiczną za 10 000 zł. 5 000 zł uzyskał z programu Mój prąd, a tylko 5 000 zapłacił sam. Może rozliczyć jako koszty tylko te 5000 zł, które faktycznie zapłacił. Prawdopodobnie odzyska dzięki temu ok. 850 zł.

 

Dokładnie w ten sam sposób ulga łączy się z innymi rodzajami dotacji i dopłat. Kwota faktycznie zapłacona przez beneficjenta, może być rozliczona w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

 

Jakie są limity w uldze termomodernizacyjnej?

 

W przypadku ulgi termomodernizacyjnej obowiązuje sztywny limit 53 000 zł, który określa maksymalną kwotę o jaką można obniżyć podstawę opodatkowania. Jest to kwota wystarczająca nawet na największe przydomowe instalacje fotowoltaiczne.

Warto także pamiętać, że korzystając z dotacji, faktycznie rozlicza się znacznie mniejszą kwotę od zapłaconej.

 

Kiedy nie można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

 

Z ulgi nie skorzystają osoby, które:

  • Zdecydowały się na rozliczenie amortyzacyjne instalacji fotowoltaicznej,
  • Całość kwoty na instalację otrzymały jako dopłatę lub inną pomoc państwową,
  • Nie wykazują żadnych dochodów.

 

Pozostali powinni móc rozliczyć ulgę w momencie złożenia rocznej deklaracji podatkowej.

ITDOT