Program Mój prąd

Skorzystaj z programu MÓJ PRĄD 5.0 i otrzymaj zwrot w kwocie

nawet 31 000,00 zł !!!

 

 

   1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł 

   2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe: 7 000,00 zł 


   3. Urządzenia dodatkowe:
 a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
     1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
     2) Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
     3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
     4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
     5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
 b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
 c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
 d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

 

więcej informacji na stronie : http://mojprad.gov.pl

ITDOT