Program Mój prąd

Skorzystaj z programu MÓJ PRĄD 4.0 i otrzymaj zwrot w kwocie

nawet 20 500 zł !!!

4000 ZŁ DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

  LUB
5000 ZŁ DO INSTALACJI Z DODATKOWYMI ELEMENTAMI 
5000 ZŁ DO MAGAZYNU CIEPŁA
7500 ZŁ DO MAGAZYNU ENERGII
3000 ZŁ DO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

więcej informacji na stronie : http://nfosigw.gov.pl

ITDOT