Fotowoltaika dla firmy

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną w firmie jest niezwykle korzystnym i przyszłościowym rozwiązaniem. Pozwala ona na ograniczenie kosztów działalności dzięki obniżeniu wysokości opłat za energię elektryczną. Fakt, że firma korzysta z odnawialnych źródeł energii stanowi ważny jej atut i wpływa na postrzeganie firmy jako świadomej, nowoczesnej oraz odpowiedzialnej ekologicznie.

 

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz korzystanie z nowoczesnych technologii podnosi prestiż firmy oraz jej pozycję na rynku.

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną dla firmy generuje następujące korzyści:

  • niezależność energetyczna (energia wyprodukowana przez panele pokrywa część lub całość zapotrzebowania na prąd),
  • oszczędność w postaci mniejszych rachunków za prąd,
  • uniezależnienie od wzrastających cen energii elektrycznej,
  • amortyzacja kosztów inwestycyjnych i odpisu od podstawy opodatkowania,
  • zagospodarowanie powierzchni dachów lub nieużytków,
  • zwiększenie wartości nieruchomości,

 

Fotowoltaika dla firm to pewna inwestycja !

Stopa zwrotu to minimum 20-25 % rocznie
Dodatkowo cała zainwestowana suma jest kosztem dla firmy a więc można ją pomniejszyć o podatek VAT oraz podatek dochodowy dochodowy

Całość zainwestowanej sumy wraca do Państwa !

23% w formie zwrotu podatku VAT - zwykle w 25-60 dni po wydatkowaniu pieniędzy

18-19% w formie niezapłaconego podatku dochodowego oraz pozostała część poprzez brak konieczności płacenia rachunków za prąd (a to w przypadku niektórych firm jest kilka, kilkanaście tysięcy miesięcznie...

Po montażu instalacji rachunki wynoszą 100-200 zł rocznie !!!··Mało tego ta "inwestycja" jest niejako gwarantowana przez duże Państwowe firmy np. PGE czy Tauron, które dostarczają energię elektryczną więc w dzisiejszych czasach gdy lokaty są na poziomie 0,1 procent to niezwykle opłacalna inwestycja...

 

ITDOT