Dofinansowanie na fotowoltaikę w 2021

Decydując się na fotowoltaikę, warto sprawdzić czy nie kwalifikujesz się do programów pomocowych. Dofinansowanie na fotowoltaikę można uzyskać z funduszy regionalnych, państwowych i europejskich. Pomoc może polegać na

  • Bezpośredniej dopłacie do kosztu instalacji;
  • Udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki;
  • Spłaceniu przez fundusz pomocowy odsetek od kredytu na foto instalację;
  • Uldze w podatku dochodowym;
  • Gwarancji bankowych (pozwalają uzyskać tańszy kredyt).

 

Aktualnie możesz skorzystać z programów:

 

Czyste powietrze - Program czyste powietrze pozwala uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynku. Dopłaty można więc wykorzystać zarówno na instalację fotowoltaiczną, jak i na ocieplenie budynku czy nawet wymianę okien. Dotacja pokrywa do 50% kosztów inwestycji.

 

Mój prąd - Program Mój prąd to prosty system dotacji państwowych, który zakłada dofinansowanie w wysokości 5000 zł na instalację fotowoltaiczną. Program jest o tyle specyficzny, że można dzięki niemu odzyskać pieniądze za już wykonaną instalację fotowoltaiczną. Maksymalnie można uzyskać 50% zwrot kosztów, na instalację wykonaną w 2020 i 2021 roku.

 

Ulga termomodernizacyjna - Ulga w podatku dochodowym dla osób fizycznych, dzięki której można zapisać w koszty uzyskania przychodu wydatki na fotowoltaikę. Realnie pozwala nie zapłacić podatku od kwoty, którą faktycznie wydało się na poprawienie gospodarki cieplnej budynku. Oprócz fotowoltaiki można np. ocieplić budynek.

 

Energia+ - Program dofinansowania dla przedsiębiorstw, które zamierzają produkować energię elektryczną na własny użytek. Obejmuje inwestycje o nieco większej skali, ale warto zainteresować się prowadzać przetwórnię czy duży magazyn.

 

Program Stop Smog - Niejednolita, ale użyteczna sieć gminnych programów pomocowych, których celem jest poprawa jakości powietrza. Ponieważ instalacje fotowoltaiczne nie generują pyłów, ani dwutlenku węgla, można łatwo spełnić wymagania w większości gmin i uzyskać wsparcie w budowie instalacji fotowoltaicznej.

 

Gwarancje Biznesmax - Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje darmowe ubezpieczenie kredytów zaciągniętych na budowę instalacji fotowoltaicznych przez firmy. Pozwala to wynegocjować bardziej korzystne warunki kredytu inwestycyjnego.

 

Agroenergia i ulga inwestycyjna dla rolników - Dwa programy wsparcia skierowane do właścicieli gruntów ornych. Przed skorzystaniem, warto porównać warunki z innymi formami wsparcia. Większość naszych klientów wybiera jednak ulgę termomodernizacyjną i program Czyste powietrze.

 

Zdecydowanie warto korzystać z pomocy państwowej i unijnej zakładając instalację fotowoltaiczną. Obniżenie początkowego kosztu o 50% lub nawet więcej (dzięki uldze podatkowej) sprawia, że typowa przydomowa instalacja fotowoltaiczna zwraca się już po 4-5 latach i przez kolejne 20 lat generuje istotne oszczędności. Z niektórych dotacji mogą skorzystać także firmy i organizacje.

 

W razie potrzeby służymy pomocą w zakresie wyboru odpowiednich programów pomocowych.

ITDOT